Hypnose Odense

Vi kender vel alle dette, at kroppen reagerer på en måde, vi ikke ønsker.

Det kan f.eks. være med en rygetrang, sukkertrang, stress, angst, jalousi, generthed og lavt selvværd, alt sammen signaler vi ikke selv kan styre, selv om vi prøver.

Signalerne ligger i vores underbevidsthed, og det er umuligt for os at styre, hvornår de opstår.

Med hypnose arbejdes der direkte med underbevidstheden, og de negative signaler ændres til positive, så styrket selvværd og livsglæde pludselig bliver en naturlig del af hverdagen.

Oftest vil 1 – 2 behandlinger være nok, dog kan det blive nødvendigt med flere behandlinger, alt efter opgaven og personen der arbejdes med.

Se dig omkring på min hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Per Gerskov, så kontakt mig endelig.

Din hjerne rummer uanede muligheder
Det hele foregår i hovedet.
Prøv at tænke tanken, at mange lidelser foregår i hovedet.
F.eks er en rygetrang, sukkertrang, angst, jalousifølelse, depression, stress, smerte, lavt selvværd alt sammen noget, der foregår i hovedet. Tanker, vaner, reaktionsmønstre, det hele sker inden i os.
Så når vi med hypnose er i stand til at arbejde med underbevidstheden og skabe ændringer, ja så er det faktisk kun fantasien, der sætter begrænsning for mulighederne.

Bemærk. Resultater kan variere fra person til person. Der ydes ikke garanti på resultat af behandling.

Jeg arbejder ikke med børn under 12 år., men anbefaler at søge hypnotisører, der har specialiseret sig i børn.

,


Book en tid