Lavt Selvværd

Har du lavt selvværd?
Hvad tænker du om dig selv og dine meninger? Står du ved dig selv, eller holder du dig til, hvad andre mener?
Som resultat af lavt selvværd kan det være svært at skabe relationer til andre mennesker, finde en partner, finde et godt job og i det hele taget hvile i sig selv.
Lavt selvværd mærkes indefra, men skyldes ofte ydre påvirkninger helt tilbage i barndommen eller teenagealderen.
Negative ytringer fra f.eks. lærere, forældre eller venner kan sætte sig i underbevidstheden og medføre, at man som voksen ubevidst ikke føler sig noget værd.
Med hypnose ændrer vi denne uheldige indre opfattelse af dig selv, så du fremover vil se lyst på fremtiden.
Du vil opleve styrket selvværd og livsglæde, du vil komme til at tro på dig selv og dine meninger og få følelsen af at være god nok.
Dit liv vil igen give mening.