Stress

Samfundet stiller store krav i dag, og ofte kan man føle sig presset på flere områder.
Man har travlt, og mærker måske ikke selv, at der er noget galt. Men pludselig reagerer kroppen og selv små ting kan virke uoverskuelige.
Der er mange måder at opleve stress på, men fælles for dem er at kroppen reagerer på en måde man ikke ønsker.

Der kan være mange årsager til stress, både arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, familiemæssige, eller måske noget helt andet.

Via hypnose er det muligt at komme tilbage på sporet, Hvad var det der gik galt?, og hvad skal ændres for at komme videre?
Opmærksomheden på kroppens reaktioner skærpes, så gentagelse undgåes.

Det er muligt at lave firmaaftaler, hvor der sammensættes individuelle programmer efter behov.